Betingelser for lån af
Moesgaard UNESCO-samlinger

  1. Låneperiode: UNESCO-samlinger kan lånes i tre uger ad gangen. Med godkendelse af booking accepteres den angivet pris og at den fysiske samling lånes den angivet periode på tre uger bindende. Når bookingen er gennemført, gives der adgang til undervisningsmateriale online, som er tilgængeligt fire uger efter bookingperioden.

  2. Reservation og betaling: For at sikre, at UNESCO-samlingerne er tilgængelige for alle skoler, kan reservationer ikke annulleres eller ændres efter bookingen. Fakturaen sendes til e-mailadresse eller EAN-nummer. Betalingen fremgår af fremsendte faktura.

  3. Skadet eller tabt genstand: Skolen skal straks kontakte Moesgaard Museum, hvis en genstand bliver tabt eller beskadiget i løbet af låneperioden. Dette giver museet mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger, såsom reparation eller erstatning af genstanden.

  4. Ansvar og erstatning: Skolen er ansvarlig for eventuelle skader eller tab af genstande, mens de er i deres varetægt. Skolen kan blive bedt om at betale for reparation eller erstatning af den beskadigede eller tabte genstand. Ved returnering af kasser skal alt materiale pakkes igen i kasserne, ligesom det er blevet modtaget på første dag. Ved spørgsmål henvendes til unesco@moesgaardmuseum.dk.

  5. Forsendelse og returnering: UNESCO-samlingen modtages den første dag i bookingperioden og skal sendes retur den sidste dag i bookingperioden. UNESCO-samlingerne vil blive sendt gennem CFU eller Danske Fragtmænd. Ved aftale er det muligt at afhente og/eller aflevere UNESCO-samlingerne direkte ved Moesgaard Museum. Skolen skal sikre, at fragtmændene kan overlevere og afhente UNESCO-samlingerne ved aftalt dato og leveringssted. Ved retur sending placeres UNESCO-samlingen på medsendte palle og frankeres med medsendte returlabel. Retur sendes den sidste dag i bookingperiode som er angivet på kvitteringen, medmindre andet er aftale mellem skole/institution og Moesgaard Museum.

  6. Brug i undervisningen: Det er skolens ansvar at sikre korrekt håndtering og sikkerhed ved brug af genstandene. Bemærk, at der i enkelte samlinger kan være skarpe genstande, som eleverne aldrig må håndtere alene.

  7. Vejledninger og instruktioner: Moesgaard Museum leverer relevante vejledninger og instruktioner til undervisningen gennem museets online portal til skolen. Efter bookingen er godkendt sendes bekræftelse på e-mail. Heri indgår link til det digitale materiale som er relateret til den UNESCO-samling der er booket. Det digitale materiale er også tilgængeligt via login på unesco.moesgaardmuseum.dk med den angivne e-mailadresse og kodeord.

  8. Overholdelse af gældende love og regler: Skolen skal overholde alle gældende love, regler og tilladelser vedrørende udlån og brug af genstandene.